Follow Us!
Facebook Twitter Google Plus Linkedin Instagram

Search Engine Optimization ir butiska loma, ja jus uzskatat, Search Engine Marketing Campaign. Sistematiska pieeja, apsverot Search Engine Optimization ir loti svarigi, lai jusu majas lapa veikt tiešsaiste.

Kada ir izmantošana, kam domena nosaukumu un timekla vietni, ja tas pievieno nekadu vertibu jusu uznemumam?

Search Engine Optimization ir sistematiski planota un istenota, lai iegutu rezultatus tiešsaiste. Search Engine Optimization palidz jums kvalificetu apmekletaju uz jusu vietni. Sistematiska pakapeniska pieeja vienmer aizvedis jus uz saviem merkiem.

Pirmais solis: Biznesa analize: –


Tas ir butisks solis jusu mekletajprogrammu optimizacijas procesa. Ja vien jus to neesat izdarijis, talredziga riciba varetu but fatala. Jums ir nepieciešams sedet un krits nosaka visas uznemejdarbibas prasibas uzmanigi, kamer esat parliecinats, ka jus meginat pardot produktu ar pareizos parametrus. Jums ir nepieciešams, lai izceltu galvenas iezimes, kas varetu izcelt pardošanu. Jums vispirms analizet, ja produkts jus gatavojaties tirgu ir iespeja tiešsaiste. Galvena joma ir jakoncentrejas, meginot pardot kaut ko tiešsaiste.

Produkta cena: Ir janoskauž, ja produkta cena atbilst konkurejošam timekla vietnem.
Produkta kvalitate: Vai funkcijas runaja par, pietiekami labs, lai izceltu tiešsaistes pardošanu.
Pamatojoties uz iepriekš minetajiem 2 parametriem, jums ir nepieciešams formulet USP (Unique Selling Point) un izveidot radošus marketinga materialus ap to pašu. Atslegvardu analize: –
Tas ir vissvarigakais solis, stradajot ar Search Engine Optimization. Ja jus meginat tirgus “ROSE ” online jums ir nepieciešams saprast, kas parasti drukati ir drukati ar tiešsaistes pircejs, kurš perk pieauga. Mekletajprogrammas uznemumiem, Google.com, ka bus viegli sniegt jums visu tautas atslegvardu frazes, kas ir drukati ar saviem apmekletajiem. “Keyword Tool”, ir svariga funkcija, kas ir pieejama Google.com tas AdWords programmu.

Lapa Optimizacija:


Nosaukums Meta tag ir viena no svarigakajam vietam, kur jums ir nepieciešams ievietot atslegvardu frazes. Ir simtiem citu svarigu jautajumu, piemeram, dokumentu strukturas planošana, atslegvardu blivums planošana uc, kas palidz palielinat vertibu dokumentu, kad sakat optimizet majas lapa.

Off-Page Optimizacija:


Pec tam, kad esat pabeidzis ar savu par lapu optimizacija jums ir nepieciešams stradat, lai palielinatu majas lapas popularitati. Tatad, darbibas, piemeram, saite ekas un direktoriju iesniegumi palidzes dokumentu sasniegt popularitati.

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *