Follow Us!
Facebook Twitter Google Plus Linkedin Instagram

Palielinot un uzlabojot kvalitati vai apjomu satiksmes uz konkretu timekla vietni no mekletajprogrammas, izmantojot dabas meklešanas rezultati ir pazistams ka mekletajprogrammas optimizacija vai SEO. Logika ir ta, ka vieta, kas paradas agrak rezultatu saraksta meklešanu, parasti iegut vairak apmekletaju no mekletajprogrammu. Mekletajprogrammas optimizetaji parasti ir versti uz dažada veida meklešanu, piemeram, vietejiem meklešajiem, attelu meklešanu, nozares specifisko meklešanu utt.

Informācijas meklēšana globālajā tīmeklī

Palielinot un uzlabojot kvalitati vai apjomu satiksmes uz konkretu timekla vietni no mekletajprogrammas, izmantojot dabas meklešanas rezultati ir pazistams ka mekletajprogrammas optimizacija vai SEO.

Logika ir ta, ka vieta, kas paradas agrak rezultatu saraksta meklešanu, parasti iegut vairak apmekletaju no mekletajprogrammu. Mekletajprogrammas optimizetaji parasti ir versti uz dažada veida meklešanu, piemeram, vietejiem meklešajiem, attelu meklešanu, nozares specifisko meklešanu utt. Tas dod interneta klatbutni majas lapas.

Optimizešana majas lapas pamata ietver redigešanu to HTML kodus un redigejot tas saturu, lai saistitu to ar dažiem, ipašiem atslegvardiem un noverstu visus škeršlus, kas noverš indeksešanu ar mekletajprogrammam.

Google meklētājprogrammas optimizācijas ceļvedis iesācējiem

Leading mekletajprogrammas, piemeram, Google un Yahoo parasti izmanto roboti, lai mekletu lapas to algoritmu, pamatojoties meklešanas rezultatus. Lapas, kas ir saistitas no citam indeksetam lapam, nav jaiesniedz, jo tas var atrast automatiski. Mekletajprogrammas, piemeram, Yahoo darbojas maksas pakalpojumus, kas garante indeksešanu majas lapa vai nu fiksetu cenu vai par samaksu par klikški, šis programmas garante ieklaušanu interneta lapu datu baze, bet negarante nekadu klasifikaciju meklešanas rezultatos. Yahoos maksa programma ir izstradajusi daudz kritikas no daudziem konkurentiem un reklamdevejiem.

Yahoo ir divas galvenas katalogi, Open Directory Project un Yahoo direktoriju un gan prasa cilveka parskatišanu un manualo iesniegšanu.

Google, no otras puses, piedava webmaster instrumenti, kura XML sitemap plusmas var izveidot un pec tam iesniedz par brivu, lai nodrošinatu, ka visas attiecigas lapas var atrast

No mekletajprogrammas roboti var apsvert vairakus faktorus, bet indeksešanu vieta un mekletajprogrammas ari nav indekss katra vieta.

Lai izvairitos no nevelama un nevelama satura meklešanas indeksos, vietnu ipašnieki var uzdot rapulprogrammam neparmeklet noteiktus direktorijus vai failus, izmantojot robots.txt failu domenu saknes direktoriju.

Kad timekla vietni apmekle mekletajprogramma, pirmais parmeklejamais fails ir fails robot.txt saknes direktorija, šis fails uzdod mekletajprogrammai robotus par to, kuru lapu nedrikst parmeklet, bet kopš mekletajprogrammas saglaba kešatmina saglabato šo lapu versiju, dažreiz ta var parmeklet lapas, kuras vietnes ipašnieks nevelas sanemt parmekletus.

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *